14.4 C
Rzeszów
niedziela, 24 września, 2023

105 lat pani Jadwigi

REKLAMA

Jest żywą historią, jedną z najstarszych Polek i mieszkanek Podkarpacia. Pani Jadwiga Żdan z Lubaczowa skończyła 105 lat!

Jadwiga Żdan z domu Kobryn, urodziła się 14 listopada 1916 roku w Birczy. Mieszkała przy ulicy Górnej Bramy, pod numerem 8. Naukę rozpoczęła w wieku 7 lat w Szkole Powszechnej pod wezwaniem św. Królowej Jadwigi. Po ukończeniu 7 klas wyjechała do Jaworowa, aby kontynuować naukę w Seminarium Nauczycielskim. Tam poznała Włodzimierza Żdana, lekarza weterynarii z Cieszanowa, za którego wyszła za mąż. Po ukończeniu szkoły, z powodu braku pracy, wróciła do rodzinnego miasteczka.

Gdy wybuchła II wojna światowa, Jadwiga Żdan z mężem rozpoczęli tułaczkę, jak wiele innych rodzin. Ruszyli na Wschód, aż napotkali wojska sowieckie. Zdecydowali się na zamieszkanie w Jaworowie. Okupant od razu nakazał Jadwidze pracować w szkole ukraińskiej pod Leskiem, ale nie znała języka ukraińskiego. Włodzimierz Żdan podjął więc kolejną decyzję i wyjechali do Krakowca, gdzie mieszkali do 1943 roku. Niestety na tych terenach zaczęły działać bandy UPA i jako ostatni Polacy opuścili Krakowiec. Po drodze zatrzymali się w Radymnie, a potem w Roźwienicy w powiecie jarosławskim. 4 września 1944 roku z całym skromnym dobytkiem Jadwiga przyjechała do Lubaczowa, gdzie mieszka do tej pory. Nigdy już nie podjęła pracy zawodowej, zajmowała się domem.

Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia tak pięknego jubileuszu. Sędziwy wiek Pani Jadwigi Żdan jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem, skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedził Burmistrz Krzysztof Szpyt, który złożył jej serdeczne życzenia w imieniu wszystkich mieszkańców Lubaczowa. W spotkaniu uczestniczyła również Anna Gorzelnik Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, która także dołączyła się do życzeń.

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA