9.3 C
Rzeszów
środa, 21 lutego, 2024

Jak rozliczyć wydatki na remont? Skarbówka wyjaśnia

REKLAMA

Część podatników ma wątpliwości, jak rozliczać wydatki na remonty. Niektóre kwoty można odliczać od razu, inne jednak muszą powiększyć wartość początkową i być amortyzowane – informuje serwis Prawo.pl. Według serwisu niejasności wynikają z braku precyzyjnej granicy między remontem a ulepszeniem w rozumieniu przepisów podatkowych.

Najnowsza interpretacja podatkowa dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP3-2.4011.848.2020.2.MS dotyczyła kwalifikacji oraz rozgraniczenia poszczególnych wydatków związanych z nieruchomościami jako remont lub ulepszenie. Wydatki kwalifikowane na remont można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, ulepszenie natomiast wiąże się z podniesieniem wartości początkowej środka trwałego. Takich wydatków nie można wtedy odliczyć w kosztach na bieżąco. Konieczne są odpisy amortyzacyjne.

Organ podatkowy uznał, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 tys. zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności: okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Zdaniem dyrektora KIS, istotą remontu są natomiast wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny użytkowy środka trwałego.

Mateusz Pietranek, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatków dochodowych w GWW zauważa w wypowiedzi dla Prawo.pl, że w treści interpretacji zostały zaprezentowane czynniki, które mogą zostać wzięte pod uwagę przez podatników przy kwalifikacji poniesionych wydatków jako remont ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wymiany zużytych składników technicznych, których stan uległ pogorszeniu w toku bieżącej eksploatacji. Podkreślone również zostało, iż czynności remontowe powinny zmierzać do zachowania dotychczasowej substancji budynków.

Istotne jest jednak, aby skutkiem remontu nie był wzrost wartości użytkowej, a jedynie przywrócenie poszczególnego środka trwałego do jego pierwotnego charakteru. W przeciwieństwie do opisanych cech w wyniku ulepszenia środek trwały powinien zostać unowocześniony lub przystosowany do spełnienia nowych funkcji.

„Interpretacja może stanowić istotny wyznacznik dla podatników dokonujących prac budowlanych nabytych nieruchomości” – podkreśla Mateusz Pietranek.

Pełen tekst artykułu: TUTAJ.

Źródło: PAP MediaRoom

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA
Start
Nowe
7dni
Szukaj