2.5 C
Rzeszów
piątek, 1 grudnia, 2023

Radni staną w obronie św. Jana Pawła II

REKLAMA

28 marca Rada Miejska w Rzeszowie będzie głosować w sprawie uchwały, która – jak czytamy w jej projekcie – ma wyrażać sprzeciw wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej prób zdyskredytowania osoby świętego Jana Pawła II.

Debata i głosowanie nad uchwałą odbędzie się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa.

Zgodnie z opracowanym zapisem w uchwale czytamy, że staje ona w obronie dobrego imienia jednego z najwybitniejszych Polaków, Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

Radni wskazują, że dokładnie 25 lat temu, w marcu 1998 r. Rada Miasta Rzeszowa nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

Do projektu uchowały dołączone jest uzasadnienie. Przedstawiamy, jego pełną treść:

Rada Miasta poprzez niniejsze stanowisko wyraża swoją zdecydowaną dezaprobatę wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej prób dyskredytowania osoby św. Jana Pawła II na podstawie nierzetelnych materiałów o wątpliwych podstawach faktycznych. Autorytet i rola jaką Papież Polak odegrał w historii Polski i świata oraz jego znaczenie w kształtowaniu naszej wspólnoty narodowej stanowią dzisiaj bezcenną wartość, której podważanie budzi nasz stanowczy sprzeciw. Dzisiaj w 25 rocznicę nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa chcemy tym bardziej podkreślić nasz szacunek dla dziedzictwa które po sobie pozostawił jako papież i wielki patriota. Dowodem nieustającej wielkości Papieża Polaka jest także to, że św. Jan Paweł II pozostaje jednym z najważniejszych autorytetów w Polsce, zarówno dla pokoleń wzrastających wraz z jego posługą, jak również dla tych, które kształtują swoje życie dopiero w ostatnich latach

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA
Start
Nowe
7dni
Szukaj