2 C
Rzeszów
piątek, 1 grudnia, 2023

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

REKLAMA

Od 13 października w Rzeszowie znów działają punkty darmowej pomocy prawnej, do których można przyjść i osobiście skorzystać z porady.

Na wizyty trzeba się umówić. Można zrobić to przez telefon – numer 1 77 88 99 00 (czynnym w godzinach pracy urzędu) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@erzeszow.pl.

W treści wiadomości e-mail należy podać preferowany termin wizyty (datę i godzinę) oraz adresu punktu, z którego chcemy skorzystać.

Z jaką sprawą możesz przyjść

Prawnicy doradzać będą w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz prawa podatkowego. Pomoc nie obejmie jedynie spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia), a także prawa celnego, dewizowego i handlowego.

W ramach darmowej pomocy prawnej uzyskasz:
  • informację o tym, jakie przepisy prawne cię obowiązują, jakie przysługują ci uprawnienia oraz jakie masz obowiązki;
  • propozycję rozwiązania problemu prawnego;
  • pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • projekt pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego

Pomoc obejmuje również mediację. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej mediacji powinny zgłosić taką potrzebę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.”

Lista punktów w Rzeszowie, w których można skorzystać z porad prawnych:

PunktAdresCzas pracyProwadzący
Szkoła Podstawowa nr 31ul. Pułaskiego 11pon-pt.
godz. 9.00-13.00
radca prawny
Rzeszowski Dom Kultury, Filia ,,Zwięczyca”ul. Beskidzka 6pon.-czw.
godz. 9.00-13.00
pt. godz. 8.00-12.00
adwokaci
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3ul. Wyspiańskiego 16apon.-pt.
godz. 8.00-12.00
radcy prawni
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegoul. Langiewicza 15pon.-pt.
godz. 7:30-15:20
adwokaci
Rzeszowska Rada SeniorówRynek 7        pon., wt., pt. w godz. 16.00-20.00 oraz sobota w godz. 12.00-16.00Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”,
Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”
Rzeszowski Dom Kultury,
Filia „Widokowa”
ul. Widokowa 1pon.-pt.
godz. 9.00-13.00
„Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA
Start
Nowe
7dni
Szukaj