16.2 C
Rzeszów
piątek, 24 maja, 2024

Usprawnienie postępowań cywilnych. Nowe zasady

REKLAMA

1 lipca 2023 r. weszła w życie zasadnicza cześć zmian, jakie wprowadziła kompleksowa nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC), przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort przekonuje, że nowa ustawa wnosi szereg korzystnych zmian, mających na celu usprawnienie postępowań cywilnych i gospodarczych w Polsce.

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie nowego postępowania z udziałem konsumentów, które wzmocni ich pozycję procesową wobec przedsiębiorców. To ważne dla ochrony praw konsumentów i zapewnienia im równowagi w relacjach z silniejszymi podmiotami gospodarczymi.

Wyższa kwota sporu w Sądzie Rejonowym

Nowelizacja ma również na celu odciążenie sądów okręgowych. Poprzez podniesienie wartości przedmiotu sporu, którymi zajmą się sądy rejonowe, do 100 tys. zł (wcześniej było to 75 tys. zł), sądy okręgowe będą miały mniej spraw do rozpatrzenia. To powinno przyspieszyć procesy sądowe i skrócić czas oczekiwania na rozstrzygnięcia.

Kolejne przyspieszenie: Wprowadzono poszerzony katalog niedopuszczalnych wniosków o wyłączenie sędziego, aby wyeliminować nadużywanie tego instrumentu.

Nowe przepisy mają także na celu usprawnienie procedur sądowych. Przewidziano m.in. uproszczenie przebiegu posiedzeń przygotowawczych, usprawnienia w wydawaniu, uzasadnianiu i doręczaniu postanowień wydawanych na posiedzeniach niejawnych, oraz precyzyjne uregulowanie przepisów o doręczeniach komorniczych.

Wprowadzono również nowe postępowanie odrębne w sprawach konsumenckich, które ma na celu przyspieszenie rozpatrywania spraw dotyczących konsumentów. Przedsiębiorcy zostaną zobowiązani do przedstawienia całego materiału dowodowego na początku postępowania. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca nie podejmie próby dobrowolnego rozwiązania sporu przed wniesieniem powództwa, uchyli się od udziału w postępowaniu lub uczestniczy w nim w złej wierze, sąd będzie mógł obciążyć go kosztami procesu niezależnie od wyniku sprawy.

Sprawniejsza e-licytacja

Nowelizacja udoskonala elektroniczną licytację komorniczą w zakresie przebijania ofert. Tak, by przetarg nie ulegał nadmiernemu przedłużeniu, a jednocześnie, by nie dochodziło do sytuacji, w których przetarg wygrał uczestnik składający ofertę w ostatniej sekundzie trwania licytacji.

Uprawnienie do alimentów

W przepisach o planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji komorniczej wprowadzono nowe rozwiązanie. Pozwala ono zaspokoić nie tylko bieżące i zaległe alimenty, lecz również przyszłe. Oznacza to, że np. w przypadku sprzedaży nieruchomości dłużnika, należności wierzyciela alimentacyjnego mogą być zaspokojone na wiele lat do przodu.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Inres24 w Google News

Obserwuj i bądź na bieżąco

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA

Fancyelements

Welcome to the future of building with WordPress. The elegant description could be the support for your call to action or just an attention-catching anchor. Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

Start
Nowe
7dni
Szukaj