20.5 C
Rzeszów
piątek, 22 września, 2023

Wszyscy chcą Szpitala Uniwersyteckiego. Podpisano ważną deklarację

REKLAMA

Rzeszów będzie miał Szpital Uniwersytecki. Starania o stworzenie takiej placówki wesprą ministerstwa zdrowia i edukacji. Jest to już na piśmie. 14 maja ministrowie obydwu resortów, przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz samorządu województwa podkarpackiego podpisali stosowną deklarację.

Swoje podpisy pod deklaracją złożyli Przemysław Czarnek – minister edukacji i nauki, Adam Niedzielski – minister zdrowia, Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego oraz prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Ministrowie odpowiedzieli na wspólne zaproszenie uczelni i samorządu do podpisania deklaracji, inicjującej powstanie szpitala uniwersyteckiego.

– Podpisanie deklaracji o współpracy na rzecz utworzenia placówki jest istotnym krokiem w historii podkarpackiej ochrony zdrowia i szansą na zbudowanie pozycji Rzeszowa jako liczącego się ośrodka badawczego – mówi Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki

umowa UR
Podpisanie deklaracji na Uniwersytecie Rzeszowskim | Fot. UR/YouTube

– Szpital uniwersytecki to dla nas jeden z głównych priorytetów. Jesteśmy jedynym województwem, w którym nie ma takiej placówki. Zależy nam, aby nasi studenci mieli jak najlepszą i profesjonalną bazę do praktyk – dodaje Władysław Ortyl, marszałek Podkarpacia.

– Konieczność budowy szpitala uniwersyteckiego wydaje się bardziej, niż oczywista. Taka placówka będzie budowała pozycję naukową Podkarpacia i służyła mieszkańcom regionu – podsumowuje prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uczelnia na razie nie może podać daty utworzenia własnego szpitala. Plany zakładają, że w pierwszej fazie zostanie zrestrukturyzowany Szpital Kliniczny nr 1 przy Szopena, który stałyby się częścią szpitala uczelnianego. Obecne budynki, w których są oddziały i poradnie weszłyby w skład dużego kompleksu. Dodatkowo wybudowany byłby jeszcze jeden gmach szpitalny w Świlczy, gdzie powstałby kampus medyczny.

Budowa szpitala uniwersyteckiego jest jednym z priorytetów „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”. Inicjatywa ta potrzebuje jednak odpowiedniego finansowania, dlatego stosowna projekt została zgłoszony przez województwo podkarpackie do Krajowego Planu Odbudowy jako potencjalnego źródła środków na inwestycje. Przy obiecanych miliardach unijnego wsparcia, jest duża szansa, że pieniądze na ten cel znajdą się.

Podpisana w Rzeszowie deklaracja precyzuje role stron w staraniach o powstanie szpitala uniwersyteckiego. 

Deklaracja m.in. zawiera:

  • Zapis intencji stron, polegający na dążeniu do utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego na bazie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie oraz jego restrukturyzacji i rozbudowy w planowanym kampusie uniwersyteckim na terenie Gminy Świlcza.
  • Postanowienie, że utworzenie Szpitala Uniwersyteckiego nastąpi w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej woj. podkarpackiego oraz potencjał kadrowy Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykorzystaniem bazy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a dalszy rozwój Szpitala Uniwersyteckiego będzie stanowił uzupełnienie aktualnej bazy szpitalnej w regionie.
  • Zapewnienie przez Szpital Uniwersytecki kształcenia studentów kierunków medycznych na najwyższym poziomie w zakresie profili kształcenia oraz formy studiów przy zagwarantowaniu najwyższych kompetencji kadr medycznych.
  • Współdziałanie kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego w podnoszeniu jakości ochrony zdrowia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych na wysokim poziomie, co przełoży się na zmniejszenie migracji pacjentów do innych województw, w tym w szczególności pacjentów onkologicznych.
  • Zapewnienie przez Szpital Uniwersytecki rozwoju nowoczesnych technik i technologii medycznych, które przyczynią się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez dostęp do wysokospecjalistycznych procedur, co pozwoli na skrócenie okresu rekonwalescencji pacjentów.
  • Wsparcie przez woj. podkarpackie rozwoju badań naukowych i medycznych prowadzonych przez Szpital Uniwersytecki.
  • Powołanie Zespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie do 31 grudnia 2021 r. ostatecznej koncepcji oraz procesu przejęcia, optymalnej reorganizacji oraz dalszego rozwoju Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie jako Szpitala Uniwersyteckiego.

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA