14.4 C
Rzeszów
niedziela, 24 września, 2023

Sejmik uchwałę anty-LGBT zastąpił deklaracją o tolerancji

REKLAMA

Podkarpacki Sejmik, głosami większości radnych, wycofał uchwałę, która wyrażała sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii ruchów LGBT. Zastąpiono ją nową uchwałą pt. „Podkarpacie regionem o utrwalonej tolerancji”.

Nową uchwałę poprzedziła wielogodzinna, burzliwa dyskusja. Marszałek województwa Władysław Ortyl wyjaśnił powody zmiany stanowiska. Chodzi o troskę o budżet. Pieniądze na projekty wstrzymały Fundusze Norweskie. Wyjaśnień w sprawie tzw. uchwały anty-LGBT domagała się także Komisja Europejska.

Mimo że podjęta w 2019 r. uchwała dotycząca sprzeciwu promocji „tęczowej ideologii”, nie rodziła żadnych skutków prawnych i była tylko deklaracją dotyczącą obrony wartości rodzinnych, została odebrana inaczej przez urzędników z Brukseli. Powstała obawa, że Podkarpacie może stracić przez to 25 mln euro.

Stąd pojawił się pomysł, aby uchwałę wycofać i zastąpić ją nową. Większość radnych właśnie się na to zgodziła. W poniedziałek Sejmik przyjął uchwałę-stanowisko „Podkarpacie regionem o utrwalonej tolerancji”.

O całkowite uchylenie uchwały opowiedzieli się radni Koalicji Obywatelskiej. Z kolei wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, a także posłanka Solidarnej Polski Maria Kurowska podkreślali, że nie wolno ulegać unijnemu szantażowi i za wszelką cenę należy bronić swoich wartości.

– Uleganie agresorowi tylko go rozzuchwala, będą kolejne oczekiwania. Unia Europejska się nie zatrzyma, za chwile będzie kolej na rolników, na przedsiębiorców i inne grupy społeczne. Nie może być tyranii mniejszości wobec większości. Demokracja i wolność – te dwie zasady, na których zbudowana jest wolna Polska muszą w tym momencie zostać uszanowane – zaznacza Marcin Warchoł.

– Mamy do czynienia z narzuceniem wolnym suwerennym państwom określonego sposobu myślenia. Każdy ma prawo do wolności sumienia, każdy ma prawo do głoszenia wartości swoich poglądów i również ideologie LGBT mogą głosić swoje poglądy. Sprzeciwiamy się narzucaniu tych poglądów tym, którzy sobie tego nie życzą – podkreślał wiceminister Warchoł. – Sprzeciwiamy się temu żeby wykorzystywać środki władcze, takie jak oświata, kultura czy edukacja, które pozostają w rękach samorządu, żeby indoktrynować, zmuszać obywateli do przyjmowania ideologii, której nie chcą – dodawał.

Za uchyleniem uchwały głosowało 18 radnych Sejmiku, przeciw było 6, a 3 radnych PSL nie wzięło udziału w głosowaniu i opuściło salę obrad.

O czym mówi nowa uchwała o tolerancji

Treść nowej uchwały przedstawił wicemarszałek Piotr Pilch:

Województwo podkarpackie to region, który swoją osobowość i tożsamość kształtował przez setki lat. Przywiązanie do tradycji, szacunek do pracy, poszanowanie własność i serdeczna gościnność, a nade wszystko poszanowanie godności i praw każdego człowieka – to elementy wyróżniające Podkarpackie. Podłożem tak ukształtowanej tożsamości jest przekazywany z pokolenia na pokolenie szacunek do chrześcijańskich wartości, które są fundamentem polskiej państwowości i naszej przynależności do wspólnoty europejskiej.

Jako radni województwa podkarpackiego stoimy na straży, aby równość i poszanowanie praw człowieka, szacunek dla odmiennych poglądów oraz odrzucanie wszelkich prób nienawiści i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd lub orientację seksualną były nadrzędnymi wartościami dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia.

Podkarpackie jest województwem, w którym znajduje się miejsce dla wszystkich, którzy w naszym regionie chcą wspólnie, w zgodzie egzystować. Niewielkie różnice światopoglądowe nie powinny powodować wielkich podziałów i rozbijać naszej solidarności. Pamiętajmy o słowach wielkiego Polaka Jana Pawła 2: „solidarność to jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu.”

[yop_poll id=”73″]

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA