14.4 C
Rzeszów
niedziela, 24 września, 2023

Tu złożysz wniosek o dodatek osłonowy

REKLAMA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o tzw. dodatek osłonowy. Można go otrzymać na pokrycie części wydatków ponoszonych na energię oraz żywność.

MOPS w Rzeszowie obsługuje w tym zakresie wyłącznie mieszkańców miasta. Dodatek będzie przysługiwał w całym 2022 roku, przy czym wnioski o jego przyznanie można składać do 31 października 2022 r. Co zrobić, aby go otrzymać? Po pierwsze należy spełnić kryterium dochodowe.

– O dodatek mogą się starać te gospodarstwa, których przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym – mówi Irena Marszałek – Czekierda, dyrektor MOPS w Rzeszowie.

Wysokość dodatku zależy od liczby domowników w gospodarstwie. Dla jednoosobowego może on wynieść 400 zł, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania domu jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza lub inne urządzenie na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to wysokość dodatku osłonowego wzrośnie o 25 procent.

– Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego będziemy stosować tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek zostanie przyznany także w sytuacji, gdy wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe, ale kwota do wypłaty zostanie pomniejszona o równowartość przekroczenia. Minimalna wartość wypłacanego dodatku wyniesie 20 zł – mówi Irena Marszałek – Czekierda.

Formularze wniosków o wypłatę świadczenia dostępne są w siedzibie MOPS przy ul. Jagiellońskiej 4. Można je pobrać na Sali Obsługi Mieszkańców – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, a w środy do 17. Dokument można pobrać także w wersji elektronicznej ze strony www.mopsrzeszow.pl lub ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Mieszkańcy Rzeszowa będą mogli złożyć wniosek o dodatek osłonowy w ww. lokalizacji MOPS, a także w Punktach Informacyjnych i Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa. Wnioski o dodatek osłonowy będzie można wysłać pocztą, a także złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu ePUAP.

źródło: Urząd Miasta w Rzeszowie

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA