24 C
Rzeszów
sobota, 22 czerwca, 2024

Wzrost od października 2024 r.

Podwoją świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

REKLAMA

Sprawdźcie to! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wreszcie odpowiada na rosnące potrzeby rodziców samotnie wychowujących dzieci. Zapowiedziano podwojenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – z 500 zł aż do 1000 zł! To ruch, na który wiele rodzin czekało z zapartym tchem.

Świadczenia alimentacyjne były na stałym poziomie 500 zł od 2008 roku, ale to się zmienia. Już od października 2024 roku, rodziny będą mogły liczyć na realne wsparcie finansowe. To ogromna ulga dla tych, którzy muszą radzić sobie z niepłacącymi alimenty rodzicami.

Co ważne, pieniądze z funduszu alimentacyjnego trafiają na konto, gdy drugi z rodziców nie przekazuje należnych alimentów, a próby ich wyegzekwowania kończą się fiaskiem. Co więcej, są to przypadki, gdy komornik nie może zdobyć pieniędzy albo gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów przebywa za granicą.

Dodatkowo, wraz z wyższym świadczeniem, wzrośnie też próg dochodowy uprawniający do jego otrzymania. Nowe regulacje mają pomóc szczególnie tym rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i codziennie borykają się z problemami związanymi z nieskuteczną egzekucją alimentów.

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe jest kluczowym elementem przy ustalaniu prawa do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W Polsce, aby móc ubiegać się o pomoc z tego funduszu, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać określonej kwoty netto miesięcznie. Od października 2023 roku próg ten został ustalony na 1209 zł. Jeżeli dochody rodziny przekroczą tę kwotę, wówczas świadczenie alimentacyjne jest odpowiednio zmniejszane, stosując zasadę „złotówka za złotówkę”.

Jak działa mechanizm złotówka za złotówkę?

Mechanizm „złotówka za złotówkę” w kontekście świadczeń z funduszu alimentacyjnego działa bardzo prosto. Gdy dochód na osobę w rodzinie przekroczy ustalony próg dochodowy, ale nie więcej niż o kwotę przysługującego świadczenia alimentacyjnego, to suma, którą rodzina otrzyma, zostanie zmniejszona o kwotę, o którą przekroczono ten próg.

Przykład: Jeśli świadczenie wynosi 500 zł, a dochód na osobę przekroczył próg o 300 zł, to rodzina otrzyma różnicę, czyli 200 zł. Jeśli dochód przekroczy próg o 100 zł, rodzina otrzyma 400 zł. W ten sposób, im bliżej progu dochodowego jest dochód rodziny, tym wyższe świadczenie przysługuje, ale nie przekroczy ono nigdy maksymalnej kwoty świadczenia. Natomiast minimalna kwota, jaką można otrzymać stosując ten mechanizm, to 100 zł, nawet jeżeli przekroczenie progu jest niewielkie.


Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje dziecku aż do:

  • osiągnięcia 18. roku życia,
  • ukończenia 25. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole średniej lub na uczelni wyższej,
  • nieokreślonego czasu w sytuacji, gdy dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Co z dłużnikiem alimentacyjnym?

Za nieregularne płacenie alimentów lub ich całkowite zaniechanie grożą dłużnikom alimentacyjnym poważne konsekwencje prawne. Oto niektóre z nich:

  1. Postępowanie egzekucyjne – komornik może wszcząć postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należności z majątku dłużnika. Może to obejmować zajęcie wynagrodzenia, rachunków bankowych, a nawet nieruchomości.
  2. Ograniczenia w prawach cywilnych – dłużnik alimentacyjny może napotkać na ograniczenia w zakresie możliwości korzystania z praw publicznych, takich jak prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych – takie wpisy są dostępne publicznie i mogą negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową oraz reputację dłużnika.
  4. Kary kryminalne – w skrajnych przypadkach, gdy dłużnik w sposób uporczywy unika płacenia alimentów, możliwe jest nawet wszczęcie postępowania karnego, które może skutkować wyrokiem pozbawienia wolności do jednego roku. Jeśli dłużnik alimentacyjny naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych? Wówczas jego odpowiedzialność jest bardziej surowa. Karą za niepłacenie alimentów może być bowiem: 2 lata więzienia. Nawet kara wiezienia nie kasuje długu alimentacyjnego. On cały czas narasta.
  5. Paszport biometryczny – w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie, że dłużnik alimentacyjny może próbować opuścić kraj, aby uniknąć płacenia alimentów, może mu zostać odmówione wydanie paszportu.

Każda z tych konsekwencji jest poważnym obciążeniem dla dłużnika i stanowi zachętę do regularnego i terminowego wypełniania zobowiązań alimentacyjnych. Dług alimentacyjny przedawnia się po 3 latach. Termin przedawnienia nie biegnie jednak przed uzyskaniem przez dziecko pełnoletności.

Zobacz też:

Ile kosztuje organizacja I Komunii św.?

Tu możesz polecieć z Jasionki

Pistacjowe, ciasteczkowe… Ile zapłacimy za porcję lodów w Rzeszowie?

Inres24 w Google News

Obserwuj i bądź na bieżąco

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA

Fancyelements

Welcome to the future of building with WordPress. The elegant description could be the support for your call to action or just an attention-catching anchor. Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

Start
Nowe
7dni
Szukaj