24.4 C
Rzeszów
sobota, 22 czerwca, 2024

Jubileuszowa bulla

Papież: To będzie Rok Święty

REKLAMA

Papież Franciszek wydał bullę, dokument o szczególnym znaczeniu, ogłaszając nadchodzący rok jako Jubileuszowy Rok Święty. Czy przyniesie więcej miłości, pokoju, sprawiedliwości? Odpowiedź Ojca Świętego zawarta jest w tytule tego wzniosłego przesłania: „Spes non confundit”, „nadzieja zawieść nie może”.

2025 to będzie szczególna data w kalendarzu. Papież Franciszek nazywa ten rok – Jubileuszowym Rokiem Świętym. Wydana przez niego bulla wyjaśnia, że ten czas ma być nie tylko okazją do osobistego rozwoju duchowego, ale także do podejmowania konkretnych działań społecznych.

Papież wzywa do osobistego spotkania z Panem Jezusem, podkreślając nadzieję jako główną inspirację. – Nadzieja jest obecna w sercach ludzi jako pragnienie dobra, nawet w obliczu niepewności. Apostoł Paweł wskazuje na miłość jako źródło i oparcie nadziei, wypływającą z Serca Jezusa przebitego na krzyżu. Pomimo życiowych trudności, Paweł zachęca do rozwijania cierpliwości, często zagrożonej w świecie pośpiechu i natychmiastowości – uważa Ojciec Święty.

Zauważa, że nadchodzący rok będzie okazją dla pielgrzymów do przeżycia głębokiego doświadczenia wiary i nadziei. Biskupi diecezjalni będą sprawować uroczyste otwarcie Roku Jubileuszowego we wszystkich katedrach i konkatedrach.

Papież apeluje również o znaki nadziei w społeczeństwie, zachęcając do otwartości na życie i odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa. Proponuje inicjatywy przywracające nadzieję dla ubogich i migrantów, oraz zachęca do działania na rzecz osób starszych. Wreszcie, Papież odnosi się do Soboru Nicejskiego (20 maja 325 r.), podkreślając jego znaczenie dla jedności Kościoła.

Jubileusz jest również czasem refleksji nad datowaniem Wielkanocy, zachęcając do kroku w kierunku jedności wokół wspólnej daty święta.

Wezwanie dla państw. Zmiana świata na lepszy

W swoim apelu związanych z Wielkim Jubileuszem, papież Franciszek kieruje się nie tylko do wiernych, ale również do państw, podkreślając konieczność działań w duchu miłosierdzia i solidarności. Zwraca uwagę na potrzebę umorzenia długów, aby pomóc krajom najuboższym oraz wspomina o konieczności udzielenia pomocy migrantom, którzy opuszczają swoje ojczyzny w poszukiwaniu lepszego życia.

Papież Franciszek w swoim apelu związanych z Wielkim Jubileuszem wzywa także do uwzględnienia sytuacji więźniów. Zachęca do podjęcia inicjatyw umorzenia wyroków lub amnestii, aby ci, którzy zostali ukarani, mogli odzyskać wiarę w siebie i szansę na lepsze życie po wyjściu na wolność.

Czym jest szczęście?

Szczęście, według Papieża, nie tkwi w przelotnej radości, lecz w miłości, która daje pełnię. Dlatego też, podobnie jak Apostoł Paweł, zachęca do bogacenia się w nadzieję, wiarę i miłość – cnót, które wyrażają istotę życia chrześcijańskiego.

– Ale czym jest szczęście? Jakiego szczęścia oczekujemy i pragniemy? Nie przelotnej radości, ulotnej satysfakcji, która raz osiągnięta, domaga się coraz więcej, w spirali chciwości, w której ludzka dusza nigdy nie jest nasycona, lecz coraz bardziej pusta. Potrzebujemy szczęścia, które jest definitywnie spełnione w tym, co nas spełnia, to znaczy w miłości, abyśmy mogli powiedzieć, już teraz: Jestem kochany, a zatem istnieję; i będę istniał na zawsze w Miłości, która nie zawodzi i od której nic i nikt nigdy nie będzie w stanie mnie oddzielić – pisze papież w swoim dokumencie.

Słowa papieża emanują pięknem, mądrością i szczerością. Przypominają one wezwania i nauki płynące z Ewangelii, która jest Dobrą Nowiną, ale również stanowi wymagającą i trudną drogę życia. Jak to wypowiedział Jezus do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie.”

Co to jest papieska bulla?

Papieska bulla to oficjalny dokument wydany przez papieża, który ma szczególne znaczenie w Kościele katolickim. Bulla może zawierać ogłoszenia, dekrety, ważne decyzje dotyczące spraw kościelnych, uroczyste ogłoszenia dogmatów wiary lub inne ważne kwestie doktrynalne. Bulla jest pieczętowana specjalnym pieczęcią papieską i zwykle jest napisana w łacinie.

Inres24 w Google News

Obserwuj i bądź na bieżąco

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA

Fancyelements

Welcome to the future of building with WordPress. The elegant description could be the support for your call to action or just an attention-catching anchor. Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

Start
Nowe
7dni
Szukaj