31.6 C
Rzeszów
poniedziałek, 15 lipca, 2024

Nowy rok akademicki. Uniwersytet Rzeszowski ogłosił zasady

REKLAMA

1 września uczniowie wrócili do szkół, a 1 października studenci wrócą na uczelnie. Jak będzie wyglądała organizacja zajęć w warunkach trwającej nadal pandemii? Uniwersytet Rzeszowski ogłosił właśnie zasady.

Uczelnia zdecydowała, że w salach i pracowniach nie trzeba będzie nosić maseczek lub przyłbic. Jednak w zamkniętej przestrzeni wspólnej – będzie obowiązywał nakaz zakrywania nosa i ust.

▶︎ Będzie mieszany tryb zajęć.

W formie tradycyjnej (w kontakcie bezpośrednim) odbywać się będą:

  • Zajęcia na studiach licencjackich, uzupełniających magisterskich i jednolitych magisterskich na I roku, na wszystkich kierunkach z wyłączeniem wykładów dla grup powyżej 50 osób.
  • Zajęcia, dla których osiągnięcie założonych efektów kształcenia możliwe jest jedynie w formie tradycyjnej, tj.: laboratoria, hospitacje, zajęcia warsztatowe i terenowe – dla roczników II-V lub II-III i II rok II stopnia – jeśli liczebność grup i zaplecze lokalowe umożliwią zachowanie reżimu sanitarnego, z wyłączeniem grup wykładowych przekraczających 50 os. (w tym przypadku forma zdalna).

W formie zdalnej:

  • Zajęcia, dla których osiągnięcie założonych efektów kształcenia jest możliwe przy wykorzystaniu metod i narzędzi kształcenia na odległość zarówno w formie synchronicznej, jak też asynchronicznej,- zajęcia, które ze względów logistycznych nie mogą odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
  • Lektoraty języków obcych będą realizowane zdalnie w trybie synchronicznej interakcji.- Zajęcia ogólnouczelniane będą realizowane wyłącznie w formie zdalnej.Zajęcia na studiach niestacjonarnych, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich oraz podyplomowych będą planowane tak, aby zapewnić przewidziane wytycznymi GIS i MNiSW warunki umożliwiające przestrzeganie reżimu sanitarnego.

▶︎ Dyżury prowadzących są planowane zarówno w formie tradycyjnej, jak również zdalnej.

▶︎ AKADEMIKI – zakwaterowanie w Domach Studenckich UR jest możliwe. Zainteresowani będą kwaterowani pojedynczo, niezależnie od nominalnego przeznaczenia pokoju. Dopuszcza się możliwość zakwaterowania dwóch osób w pokoju, o ile mieszkający wspólnie złożą oświadczenie o świadomości ryzyka.

Inres24 w Google News

Obserwuj i bądź na bieżąco

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA

Fancyelements

Welcome to the future of building with WordPress. The elegant description could be the support for your call to action or just an attention-catching anchor. Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

Start
Nowe
7dni
Szukaj