1.5 C
Rzeszów
sobota, 2 grudnia, 2023

Kuratorzy sądowi będą mieli większy komfort pracy. Zmienią się też zasady naboru

REKLAMA

Lepsze warunki pracy, do tego nowy sposób naboru, a także ustanowione coroczne święto. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych, którą przyjął Sejm.

To jedna z większych reform kurateli sądowej od 20 lat. Zmiany opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości. 1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy. Potrzeba jeszcze głosowania w Senacie, a potem podpisu prezydenta, by przepisy stały się obowiązującym prawem.

Co się zmienia?

Dzięki nowelizacji przepisów kuratorzy będą mieć zapewniony dostęp do pomocy psychologicznej. Będą również mogli ubiegać się o ryczałt na pokrycie kosztów ponadprzeciętnego używania samochodu do celów służbowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych i karnych. Ustawa przewiduje też stały miesięczny ryczałt dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich zamiast  obecnego dodatku specjalnego.

Wysokość ryczałtu dla kuratora sądowego za przeprowadzenie niektórych wywiadów środowiskowych została zwiększona o 100 proc.

Ujednolicony nabór

Ujednolicone i uregulowane zostaną też zasady naboru do służby kuratorskiej, odbywania aplikacji, kuratorskiej i przeprowadzenia egzaminu kuratorskiego, a prezesi sądów zostaną zobowiązani do zapewnienia środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych kuratorów. Takich rozwiązań dotychczas nie było.

Prezes sądu okręgowego będzie składać aplikantowi kuratorskiemu zaraz po zdanym egzaminie propozycję pracy na stanowisku kuratora zawodowego. Kuratora okręgowego ma natomiast powoływać Minister Sprawiedliwości.

Będzie możliwość tworzenia zespołów kuratorskich poza siedzibą sądu. Wprowadzono też zmiany przebiegu postępowania dyscyplinarnego kuratorów zawodowych.

Będzie Dzień Kuratora

Nowelizacja wprowadza tytuł honorowy – dyplomowanego kuratora specjalisty. 25 czerwca ma ponadto zostać ustanowiony świętem kuratorskiej służby sądowej.

– Kuratorzy dostarczają sądowi ważnych informacji o swoich podopiecznych, pozwalając podjąć odpowiednie decyzje oraz przywracają człowieka społeczeństwu. Ponad 20 lat funkcjonowania dotychczasowej ustawy pokazało, że jest ona skutecznym narzędziem realizacji polityki państwa. Temu służy przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych – podkreślał minister Michał Woś, który nadzorował pracę nad projektem.

(źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Inres24.pl)

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA
Start
Nowe
7dni
Szukaj