22 C
Rzeszów
środa, 19 czerwca, 2024

Konrad Fijołek i jego konkretny dla mieszkańców

REKLAMA

Konrad Fijołek zaprezentował „Konkrety dla Mieszkańców Miasta Rzeszowa”. To podsumowanie jego kontraktów, które zawarł z poszczególnymi osiedlami. Jest to zbiór propozycji, ulepszeń i spraw do załatwienia.

Konrad Fijołek odwiedził wszystkie rzeszowskie osiedla, większość dwukrotnie. Rozmawiał z mieszkańcami, Radami Osiedli i wspólnie wypracowali propozycje konieczne do realizacji.

W poniedziałek (7/06) podczas konferencji zaprezentowano 33 budowlane tablice informacyjne, które jeszcze dzisiaj po południu, zostaną wbite na 33 rzeszowskich osiedlach. Jeśli Konrad Fijołek zostanie prezydentem Rzeszowa, będzie można łatwo sprawdzić, czy wywiązał się ze swoich obietnicy.

Co Konrad Fijołek obiecał Twojemu osiedlu

Osiedle Baranówka IV

· Budowa parku kieszonkowego

· Wybieg dla psów, teren obok Przyrwy do ul. Brydaka

· Nowe miejsca parkingowe wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

· Modernizacja łącznika między ulicami Tarnowską i ul. Prymasa 1000-lecia

· Rozpoczęcie przygotowań projektowych obwodnicy północnej wzdłuż torów

Osiedle Miłocin – św. Huberta

· Modernizacja przejazdu kolejowego łączącego ul. Borową z ul. Warszawską

· Modernizacja ulicy Myśliwskiej

· Plac zabaw dla dzieci oraz Dom Kultury

· Budowa chodnika wzdłuż ul. Bażantowej i ul. Łowieckiej

Osiedle Słocina

· Budowa łącznika św. Rocha – Wieniawskiego

· Budowa drogi ul. Na Jaworzu

· Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Słociny

· Budowa ronda przy zbiegu ulic Paderewskiego i ul. Witolda

· Modernizacja Parku im. W. Szafera wraz z rozbudową alejek i oświetlenia

Osiedle Krakowska – Południe

· Remont wjazdu i wyjazdu z ul. Solarza w Al. Witosa

· Remont nawierzchni ul. Pleśniarowicza (od 37 lat nie było remontu)

· Nasadzenia drzew w parku – brak zacienionych miejsc i zacienionych ławek

· Utworzenie osiedlowego Klubu Seniora

· Parking przy ul. Lewakowskiego, chodnik przy ul. Rataja

Osiedle Króla Augusta

· Wyznaczenie ostatecznego przebiegu wiaduktu łączącego ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanową

· Utworzenie żłobka i Domu Kultury

· Powrót lodowiska na ul. Wyspiańskiego

· Zachowanie garaży na osiedlu

Osiedle Miłocin

· Budowa ul. Parkowej i modernizacja ul. Migdałowej

· Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZSA

· Utworzenie Parku Leśnego Miłocin

Osiedle Kotuli

· Urządzenie wybiegu dla psów.

· Kontynuacja Urządzania parku przy ul. Błogosławionej Karoliny za Szkołą.

· Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Dynowską.

· Budowa chodnika przy ulicy Iwonickiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Pańskiej.

· Ścieżki biegowe na osiedlu.

Osiedle Przybyszówka

· Sygnalizacja świetlna na ul. Debickiej przy Szkole Podstawowej

· Poszerzenie ul. Pańskiej

· Dokończenie przebudowy ul. Ustrzyckiej na odcinku od ul. Dębickiej

· Wykonanie przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Dworskiej

· MPK bus łączący z ul. Słoneczny Stok

· Inwestycje w boiska sportowe

Osiedle Matysówka

· Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

· Remont ul. Matysowskiej wraz z chodnikami

· Remont ul. Św. Walentego na łączniku os. Matysówka i os. Słocina

· Remont ul. Wierchowej

· Oświetlenie ulic

· Komunikacja miejska busem od os. Zalesie przez os. Matysówka

· Wypracowanie ostatecznej koncepcji stoku narciarskiego

Osiedle Staromieście

· Dokończenie remontu ul. Skrajnej

· Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, która jest konieczna ze względu na rozrastające się osiedle

· Brak dróg rowerowych w kierunku centrum

· Budowa łąki kwietnej

Osiedle Drabinianka

· Budowa kładki nad rzeką Strug

· Budowa progów zwalniających na ul. Uroczej

· Budowa kompleksu sportowego na osiedlu

· Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż zalewu rzeszowskiego

Osiedle Zwięczyca

· Zagospodarowanie pod cele sportowo-rekreacyjne Kaczernego

· Rozwiązanie problemu wylewania potoku Paryja wzdłuż ul. Karkonowskiej

· Rozbudowa, modernizacja osiedlowych ulic (chodnik, oświetlenie, odwodnienie)

· Budowa chodnika wzdłuż ul. Jarowej

Osiedle Nowe Miasto

· Uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad Wisłokiem

· Stworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców

· Zielona przestrzeń do spędzenia wolnego czasu

· Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta

Osiedle Paderewskiego

· Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Ossolińskich

· Remont generalny ul. Modrzejewskiej i ul. Struga

· Utwardzenie wjazdu z ul. Ossolińskich na plac zabaw

· Remont nawierzchni drogi przed blokiem Paderewskiego

· Montaż monitoringu przy wjeździe z ul. Paderewskiego na ul. Ossolińskich i ul. Puszkina

Osiedle Zawiszy

· Budowa chodnika i wykonanie oświetlenia przy ul Zawiszy Czarnego

· Utworzenie miejsca sportowo – rekreacyjnego w zachodniej części osiedla

· Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rymanowskiej

· Remont chodnika przy ul. Matuszczaka

· Chodnik przy ul. Podgórskiej

Osiedle Pobitno

· Zagospodarowanie Kopca Konfederatów Barskich

· Wykonanie najazdowych miejsc parkingowych przy ul. Kurpiowskiej

· Modernizacja fragmentu ul. Traugutta (tzw. schodki)

· Wykonanie oświetlenia na ul. Modra, ul. Na Stoku, ul. Na Wzgórzu

· Teren zielonej rekreacji w okolicach szkoły

Osiedle Kmity

· Lokal dla Klubu Seniora

· Parkingi najazdowe przy ul. Bohaterów

· Remont nawierzchni dróg osiedlowych

Osiedle Bzianka

· Dostępność placu zabaw przy szkole w godzinach popołudniowych

· Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego dla Mieszkańców

· Budowa domu kultury

· Przyspieszenie rozbudowy ulicy Kalinowej

Osiedle Wilkowyja

· Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego

· Budowa remizy dla OSP

· Modernizacja boiska przy ul. Mazowieckiej

· Stworzenie bezpiecznego systemu dróg dojazdowych na północy osiedla

Osiedle 1000-lecia

· Wykup Parku Jędrzejowiczów i jego rewitalizacja

· Współpraca ze spółdzielnią̨ w sprawie rozszerzenia oferty Domu Kultury

· Ścieżki rowerowe do centrum i nad Wisłok

· Doposażenie placu zabaw przy ul. Podhorążych w urządzenia zabawowe dla dzieci i ruchowe dla mieszkańców 50+

Osiedle Andersa

· Wyposażenie Parku Sybiraków w elementy rekreacyjne Street Workout

· Rewitalizacja boiska dla dzieci i młodzieży w Parku Sybiraków

· Remont parkingu przy ul. Broniewskiego 24

Osiedle Pułaskiego

· Rewitalizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej. Wymiana ławek, oświetlenie, nasadzenia

· Utworzenie strefy wypoczynkowej dla mieszkańców bloków przy ulicy Pułaskiego.

· Stworzenie miejsca do street workout

· Włączenie w system monitoringu miejskiego parków Jedności Polonii z Macierzą i Solidarności

Osiedle Gen. Grota Roweckiego

· Modernizacja infrastruktury osiedlowej

· Dom dzienny seniora

· Zabezpieczenie prawne istniejącej infrastruktury osiedlowej

· Urozmaicenie oferty kulturalnej

Osiedle Dąbrowskiego

· Dom kultury z ofertą dla seniorów

· Parkingi i stojaki na rowery

· Rewitalizacja ogródka jordanowskiego

Osiedle Piastów

· Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym, pomiędzy drzewami przy ul Dominikańskiej

· Fontanna w Parku im. Inwalidów Wojennych

· Budowa sali gimnastycznej i Domu Kultury

Osiedle Mieszka I

· Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z Mieszka I

· Rozbudowa szkoły Podstawowej nr 21

· Miejsca parkingowe przy alei Krzyżanowskiego

Osiedle Biała

· Budowa kładki na rzece Strug wraz budową ciągu pieszo – rowerowego ulicą Doliny Strugu

· Poszerzenie ul. Makuszyńskiego, ul. Miłosza czy ul. Gościnnej

· Budowa boiska piłkarskiego

Osiedle Zalesie

· Modernizacja i budowa ścieżek, oświetlenie Parku w Zalesiu przy ul. Wieniawskiego

· Budowa bocznej ulicy od ul. Kiepury

· Budowa drogi i oświetlenia od ul. Zelwerowicza do ul. Spacerowej

· Budowa ścieżki rowerowej wdłuż ul. Robotniczej

· Parking obok Domu Kultury i Szkoły

Osiedle Budziwój

· Chodniki i modernizacja ul. Herbowej, ul. Miejskiej, ul. Senatorskiej

· Oświetlenie na ul. Porąbki i ul. Podleśnej

· Budowa żłobka i przedszkola

· Rozbudowa Szkoły Podstawowej

· Modernizacja stadionu Grunwald

Osiedle Staroniwa

· Budowa placu zabaw przy ulicy Potokowej

· Budowa drogi do ul. Przemysłowej

· Przebudowa ul. Staroniwskiej

· Remont stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4

Osiedle Śródmieście

· Interaktywny, wielofunkcyjny plac zabaw

· Nowe Centrum Rzeszowa – deptaki z wysoką zielenią, woonerfy, skwery

Osiedle Załęże

· Budowa chodników i oświetlenia przy ul. Załęskiej, ul. Floriana i ul. Potockiego

· Budowa przystanków przy ul. Potockiego

· Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców.

Osiedle Pogwizdów Nowy

· Budowa ul. Chmajówka i remont ul. Pogwizdowskiej

· Oświetlenie drogowe na ul. Wójcika, ul. Łąkowa, ul. Pogwizdowska

· Zielony teren sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców

· Montaż progów zwalniających w okolicy szkoły

· Kosze na śmieci przy chodnikach

· Oznakowanie poziome ul. Myśliwskiej.

Inres24 w Google News

Obserwuj i bądź na bieżąco

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA

Fancyelements

Welcome to the future of building with WordPress. The elegant description could be the support for your call to action or just an attention-catching anchor. Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

Start
Nowe
7dni
Szukaj