10.9 C
Rzeszów
niedziela, 25 lutego, 2024

Jest praca w Straży Granicznej. Oni już złożyli przysięgę. Sprawdź, czy też możesz zostać strażnikiem

REKLAMA

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wzmacnia swoje szeregi. W środę, 5 stycznia w komendzie w Przemyślu uroczystą przysięgę złożyło i rozpoczęło służbę 20 nowych funkcjonariuszy. W tym roku formacja planuje przyjąć jeszcze dodatkowo 70 osób.

Przysięga to ważny moment. Zaczyna się służba dla kraju, ale też ciekawa i stabilna praca.

Teraz w grupie nowo przyjętych funkcjonariuszy znalazło się osiem pań i dwunastu panów. Młodzi adepci to w większości mieszkańcy Podkarpacia. Wszyscy przeszli wymagający proces rekrutacji. Złożenie ślubowania było dla nich ostatnim etapem włączającym formalnie w szeregi Straży Granicznej.

Cała grupa już w najbliższych dniach rozpocznie szkolenie podstawowe w ośrodku w Lubaniu. Potem są następne kursy i służba na przejściach granicznych albo w terenie na zielonej granicy.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy o łącznej długości 373 km, w tym z Ukrainą o długości – 239 km oraz ze Słowacją – 134 km.

Kto może zostać Strażnikiem Granicznym?

Nabór do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej prowadzony jest w sposób ciągły.

Planowany nabór w roku 2022:

 • luty – 15 osób,
 • czerwiec – 25 osób;
 • październik 30 osób.

Kandydaci zainteresowani służbą powinni zalogować się do modułu „Nabór do służby w SG” a następnie ustalić termin złożenia dokumentów.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba, która:

 • posiada wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • ma nieposzlakowaną opinię
 • jest niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzysta w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, a także dająca rękojmię zachowania tajemnicy służbowej

BOSG określa w naborze też preferencyjne wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Pod uwagę brane są:

 • ukończona szkoła średnia o profilu dotyczącym zasadniczego funkcjonowania Straży Granicznej;
 • ukończone kursy lub szkolenia szczególnie przydatne w Straży Granicznej potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem np.:
  • kurs udzielania pierwszej pomocy;
  • uprawnienia instruktora strzelectwa, sportu, inne;
  • znajomość języków obcych potwierdzona odpowiednim dokumentem (np.: certyfikat lub dyplom ukończenia studiów w zakresie języka obcego);
  • doświadczenie w innych służbach;
  • posiadanie prawa jazdy kategorii „B”.

Jakie są zarobki w Straży Granicznej?

 • Funkcjonariusz SG – kursant (szkolenie trwa ok. 7 miesięcy) w służbie przygotowawczej miesięczne otrzymuje ponad 2 550 zł netto (na rękę). Więcej, ze względu na ulgę podatkową, ma osoba poniżej 26 roku życia
 • Funkcjonariusz SG – kontroler, młodszy asystent (bezpośrednio po ukończeniu szkolenia) zarabia 3 640 zł netto (na rękę)
 • Funkcjonariusz SG – w służbie stałej (na najniższym stanowisku służbowym) otrzymuje średnio miesięczne wynagrodzenie ponad 3 890 zł netto (na rękę).

Zarobili rosną wraz ze stanowiskiem, stopniem, wysługą lat.

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA
Start
Nowe
7dni
Szukaj