16.2 C
Rzeszów
piątek, 24 maja, 2024

Co oznacza Brexit? Czy teraz potrzebuję wizy, a za bagaż zapłacę cło?

REKLAMA

To był prawdopodobnie jeden z najdziwniejszych rozwodów w historii świata. Wielka Brytania przypieczętowała ostateczne rozstanie z Unią Europejską i od 1 stycznia opuściła rynek wewnętrzny UE i unię celną. Co to oznacza dla podróżnych? Czy potrzebna jest wiza? Czy za przewóz towarów zapłacimy cło?

Uzgodniona 24 grudnia ubiegłego roku umowa o handlu i współpracy UE – Wielka Brytania podlega obecnie procedurze ratyfikacji.

Od 1 stycznia 2021 roku umowa będzie stosowana tymczasowo. Ze względu na brak czasu na dopełnienie pełnej procedury ratyfikacyjnej Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe stosowanie umowy do 28 lutego 2021 roku.

Po obu stronach kanału La Manche nastąpiły poważne zmiany. Co Brexit oznacza, zwłaszcza dla podróżnych?

Czy wybierając się do Anglii muszę mieć wizę? Czy mogę korzystać jedynie z polskiego dowodu osobistego?

Tak, do Wielkiej Brytanii będzie można wjechać z dowodem osobistym do 30.09.2021, a osoby posiadające status osiedlonego do końca 2025 roku.

Przyjazd na pobyt nieprzekraczający 6 miesięcy nie będzie objęty wymogiem posiadania wizy. Ale uwaga! W przypadku chęci wyjazdu w celach zarobkowych należy zawsze ubiegać się o wizę pracowniczą.

Cła i podatki

Wynegocjowane porozumienie zakłada zwolnienie z cła wszystkich towarów, ale pozostaje vat i akcyza za niektóre wyroby.

▶︎ Zwolnione z należności celno-podatkowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających do Polski z państw trzecich:

 • w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro,
 • w transporcie innym niż lotniczy lub morski (drogowym lub kolejowym) – do równowartości 300 euro.

Do powyższych wartości nie wlicza się:

 • bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie,
 • produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego;
 • w przypadku pojazdów silnikowych – wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, ale maksymalnie 10 litrów,
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych przez podróżnego, który ukończył 17 lat.

▶︎ Limity zwolnień dla wyrobów akcyzowych

Z należności celno-podatkowych zwolnione są:

 • Tytoń i wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub morskim, w ilości:
  • papierosy – 200 sztuk lub
  • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub
  • cygara – 50 sztuk, lub
  • tytoń do palenia – 250 gramów. 
 • Tytoń i wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie drogowym lub kolejowym, w ilości:
  • papierosy – 40 sztuk lub
  • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub
  • cygara – 10 sztuk, lub
  • tytoń do palenia – 50 gramów.
 • Alkohol i napoje alkoholowe:
  • wódka – 1 litr albo
  • wina musujące i likiery – 2 litry,
  • wina niemusujące – łącznie 4 litry, i
  • piwo – 16 litrów.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %. 

 • Płyn do papierosów elektronicznych
  • 50 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,
  • 10 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski. 


Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

Osoby podróżujące ze zwierzętami powinny zwrócić uwagę na przepisy dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących z Wielkiej Brytanii do UE, które zaczną obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego (od 1 stycznia 2021 r.).

W przypadku niehandlowego przemieszczania konieczne jest:

 • prawidłowe oznakowanie zwierzęcia,
 • ważne szczepienie przeciw wściekliźnie,
 • świadectwo zdrowia przy każdorazowym wjeździe do UE (paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE).

Ponadto zwierzęta domowe wwożone do UE będą musiały zostać przedstawione do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych.

▶︎ W przypadku przemieszczania  zwierząt towarzyszących przywożonych z UE do Wielkiej Brytanii, wymagane jest aby:

 • były prawidłowo oznakowane,
 • posiadały ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • posiadały paszport UE.

Brytyjskiej szynki i mleka nie przywieziesz

Produkty pochodzenia zwierzęcego w bagażu podróżnym
Z Wielkiej Brytanii do UE, nie będzie można wwozić mięsa, mleka ani produktów je zawierających. Wielka Brytania traktowana będzie jak państwo trzecie w odniesieniu do procedur przywozu żywności w bagażu podróżnych.

Rośliny i produkty roślinne

Prawo unijne zabrania wprowadzania z Wielkiej Brytanii na obszar UE, niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, ze względu na związane z nimi zagrożenie fitosanitarne. Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi zdrowia roślin, osoby podróżujące do UE nie mogą wprowadzać z Wielkiej Brytanii żadnych roślin ani materiałów roślinnych, chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie wydane przez  organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są banany, kokosy, daktyle, ananasy i duriany, ponieważ te owoce nie stanowią zagrożenia.

Zabytki i dobra kultury

Osoby wywożące z Polski  dzieła sztuki mają obowiązek uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,  dla zabytków spełniających  odpowiednie kryterium kategorii, wieku i wartości. 
Od 28 grudnia 2020r. zabrania się wprowadzania do UE określonych dóbr kultury, jeśli zostały one nielegalnie wyprowadzone z terytorium państwa, w którym powstały lub zostały odkryte.

Wraca TAX FREE

Od 1 stycznia 2021 r. podróżni, którzy dokonali zakupu towarów na terytorium UE w ramach procedury TAX FREE i posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii będą traktowani jak obywatele państw trzecich. Tym samym będzie im przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE, które w stanie nienaruszonym zostaną wywiezione przez nich poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego.
Warunkiem ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium UE będzie posiadanie przez podróżnego potwierdzenia wywozu towarów w formie określonej przepisami państwa członkowskiego, z terytorium którego nastąpił faktyczny wywóz towarów.

Podróżni posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Irlandii Północnej, która na mocy zapisów Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej będzie traktowana jako państwo członkowskie UE, nie będą mogli korzystać z procedury TAX FREE.

▶︎ Szczegółowe informacje w zakresie zasad korzystania z procedury TAX FREE w Polsce są dostępne na stronie granica.gov.pl.

Inres24 w Google News

Obserwuj i bądź na bieżąco

Najnowsze

Najnowsze

REKLAMA

Fancyelements

Welcome to the future of building with WordPress. The elegant description could be the support for your call to action or just an attention-catching anchor. Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

Start
Nowe
7dni
Szukaj